Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.
Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött,
öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!”
(90. zsoltár 1-2.v.)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2018. esztendő október és november havában:
2018. október28.du. 17 óra:Ünnepi istentisztelet
Reformáció, Konfirmáció
Keresztség, Úrvacsora – Új bor
2018. november11.du. 17 óra:Istentisztelet
2018. november17.du. 15 óra:Ökumenikus imaóra,
Bad Deutsch Altenburg
2018. november18.du. 17 óra:Istentisztelet
2018. november25.du. 17 óra:Istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
* Szeretetvendégség – 2018. október 28-án 15.00 órától várjuk a Testvéreket a szeretetvendégség asztalainak előkészítéséhez.
* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
* Bibliaóra közösségébe hívjuk Testvéreinket 2018. november 22-én, csütörtökön 19.00 órai kezdettel.
* Lelkészi fogadóóra 2018. november 22-én, csütörtökön 18.00 - 19.00 óra között a gyülekezeti teremben.
* Énektanulás 2018. november 25-én, vasárnap 16.00 órától a gyülekezeti teremben.

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Bécs, 2018. október 22-énA gyülekezet vezetősége

* * * * *