Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”
(Filippi levél 4,4-7. vers)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2019-as esztendő február és március havában:
2019. február10.du. 17 óra:Istentisztelet
2019. február17.du. 17 óra:Istentisztelet - Házasság hete
2019. február24.du. 17 óra:Istentisztelet
2019. március10.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
2019. március17.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
2019. március24.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
2019. március31.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
* Énektanulás – közös éneklés Handl György vezetésével az istentiszteletek előtt 16.00 órától a templomban: február 10-én, 17-én, 24-én és március 10-én, 17-én, 31-én.
* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2019. február 21-én és március 14-én 19.00 órai kezdettel a gyülekezeti terembe.
Lelkészi fogadóórára 2019. február 21-én és március 14-én 18.00 órától kerül sor a gyülekezeti teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Bécs, 2019. február 4-énA gyülekezet vezetősége

* * * * *